Wie zijn wij

De Onderlinge Brandwaarborg Giethoorn UA is gevestigd in Giethoorn. Het werkgebied van de vereniging strekt zich uit over Giethoorn en haar directe omgeving. De Onderlinge werkt zonder winstoogmerk: het is een vereniging ván en vóór de leden.

De algemene ledenvergadering is het hoogste orgaan van de vereniging. Zij kiest uit haar midden het bestuur dat tenminste uit vijf leden bestaat. Een eventuele winst vloeit terug naar de leden naar rato van de betaalde premie.

De vereniging heeft een secretaris boekhouder in dienst die de administratie verzorgt, het bestuur ondersteunt en het eerste aanspreekpunt voor de leden is.

Opstal

Verzekeringsvormen opstallen:

Brand, Storm, Extra

Inboedel

Verzekeringsvormen inboedels:

UGV uitgebreide gevaren (inclusief inbraak- en waterschade), UGV Extra (Geen zeng- en schroeischade)

Overige

Extra verzekeringsvormen:

rietoogst, opruimingskosten, bedrijfsschade, exclusieve inboedel/kostbaarheden