Disclaimer voor www.deonderlingegiethoorn.nl

Rechts Persoon De Onderlinge Brandwaarborgvereniging Giethoorn UA (Kamer van Koophandel no: 05007542), verleent u hierbij toegang tot www.deonderlingegiethoorn.nl en nodigt u uit om wederzijds geheel vrijblijvend een offerte aan te vragen.

De Onderlinge Giethoorn behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud van de website aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Geen aansprakelijkheid

De Onderlinge Giethoorn spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de website aangeboden diensten worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze diensten kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van de Onderlinge Giethoorn.

Voor inhoud van de gehele website geldt dat daaraan nimmer rechten kunnen worden ontleend. Uitsluitend de voorwaarden waaronder eventueel een verzekeringsovereenkomst wordt gesloten zijn van toepassing op deze overeenkomst. Aan het vragen van een offerte kunnen evenmin rechten worden ontleend; meer in het bijzonder komt er pas een verzekeringsovereenkomst tot stand als deze wederzijds schriftelijk is geaccepteerd.

Voor eventueel op de website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan de Onderlinge Giethoorn nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze diensten liggen bij de Onderlinge Giethoorn. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze diensten is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van de Onderlinge Giethoorn, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht) tenzij bij specifieke diensten anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan eveneens van tijd tot tijd wijzigen.