Waarom de onderlinge

Doordat de leden alle “mede-eigenaar” zijn van De Onderlinge”, is het in ieders belang de kosten zo laag mogelijk te houden. Eventuele overschotten vloeien namelijk rechtstreeks terug naar de leden naar rato van de betaalde premie. Doordat dit goed lukt, is het bestuur in staat geweest de leden over de afgelopen jaren vooraf 10% korting op de vastgestelde premie aan te bieden, en na afloop van het boekjaar regelmatig een premierestitutie, rond de 20%. Hierdoor zijn de tarieven van de Onderlinge zeer concurrerend.

Opstal

Verzekeringsvormen opstallen:

Brand, Storm, Extra

Inboedel

Verzekeringsvormen inboedels:

UGV uitgebreide gevaren (inclusief inbraak- en waterschade), UGV Extra (Geen zeng- en schroeischade)

Overige

Extra verzekeringsvormen:

rietoogst, opruimingskosten, bedrijfsschade, exclusieve inboedel/kostbaarheden