Wat te doen bij calamiteiten

Elke calamiteit is anders, en dient ter plekke door u zelf beoordeeld te worden. Het is echter goed dat u zich van tevoren voorbereid, zodat u weet wat u moet doen. Dit valt onder uw eigen verantwoordelijkheid, een aantal tips hieronder kunnen u daarbij echter helpen

Als er eenmaal brand is, heeft u vaak maar drie minuten de tijd om je woning veilig te verlaten. Tot de brandweer er is, moet u uzelf en uw naasten in veiligheid brengen. Wat moet je doen?

  • Blijf kalm;

  • Waarschuw je huisgenoten;

  • Verlaat via de kortste weg de woning;

  • Houd deuren en ramen gesloten en sluit deuren achter je;

  • Blijf bij rookontwikkeling dicht bij de vloer;

  • Ga naar de afgesproken verzamelplaats en controleer of iedereen buiten is;

  • Bel 112 en geef je naam en volledige adres;

  • Wacht op de brandweer en meld bijzonderheden.

Vaak kun je een beginnende brand zelf blussen. Vergeet niet dat het inademen van rook levensgevaarlijk is. Ga dus nooit in de rook staan. Blus alleen als je zeker weet dat je de ruimte nog makkelijk kunt verlaten. Waarschuw wel in alle gevallen je huisgenoten en de brandweer. Je weet immers niet zeker of de brand klein blijft.

Voel eerst de deurklink voordat je een deur opent. Als die warm is, kan er een steekvlam ontstaan wanneer je de deur opent.

Opstal

Verzekeringsvormen opstallen:

Brand, Storm, Extra

Inboedel

Verzekeringsvormen inboedels:

UGV uitgebreide gevaren (inclusief inbraak- en waterschade), UGV Extra (Geen zeng- en schroeischade)

Overige

Extra verzekeringsvormen:

rietoogst, opruimingskosten, bedrijfsschade, exclusieve inboedel/kostbaarheden