Veel gestelde vragen

Hier krijgt u antwoord op veel gestelde vragen. Door de jaren heen krijgen we regelmatig vragen over onze dienstverlening, onze voorwaarden en andere algemene vragen. Op deze pagina hebben we een groot aantal van dit soort vragen verzameld om u snel van dienst te kunnen zijn met een duidelijk antwoord.

Mocht u het antwoord op uw vraag niet kunnen vinden, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

Onder het kopje preventie hebben wij de eisen t.a.v. het schoorsteenkanaal opgenomen.
Wij adviseren u om het schoorsteenkanaal te laten aanbrengen door een erkend installateur.

Als het huis verzekerd is tegen storm EN de boom waait om door storm, dan is de schade door de vallende boom verzekerd. Volgens de voorwaarden wordt er onder storm verstaan: wind met een snelheid van ten minste 14 meter per seconde. Dat betekent windkracht 7 op de schaal van Beaufort.

Mocht er twijfel bestaan over de conditie van een boom, dan moet de eigenaar hiervan op de hoogte worden gesteld. Vanzelfsprekend zal dit schriftelijk (aangetekend) moeten gebeuren, anders heb je geen bewijs in handen.

De basisdekking is brand. Onder een uitgebreide opstal verzekering valt schade door:

 • storm
 • braak
 • water, stoom en neerslag
 • aanrijding
 • vandalisme

Daarnaast kunt u 10% van de verzekerde waarde extra deklareren voor:

 • huurderving / vervangende woonruimte
 • opruimingskosten

Naast de basisdekking brand valt onder een uitgebreide inboedelverzekering schade door:

 • storm
 • inductie
 • diefstal
 • vermissing vanuit het hoofdverblijf
 • water, stoom en neerslag
 • aanrijding
 • transport
 • koeling a.g.v. defect koelkast of vriezer
 • vandalisme

Daarnaast mag u 10% van de verzekerde waarde deklareren voor:

 • hotel- en pensionkosten
 • kosten van vervoer en opslag
 • herstellingskosten van de tuin
 • braakschade aan huurwoning

Hieronder volgen twee situaties -bij wijze van voorbeeld- waar kosten moeten worden gemaakt voor het opruimen van de asbestdeeltjes:

Situatie 1:

 • De opstal van A bevat asbesthoudende platen.
 • In de opstal van A ontstaat brand. De asbestdeeltjes uit de opstal van A komen op het belendende perceel van B terecht.
 • In het geval A een bedrijf is, dan dient A de neergeslagen asbestdeeltjes op het perceel van B op te ruimen.
 • In het geval A niet een bedrijf is, dan is B als eigenaar van het perceel verantwoordelijk voor het opruimen van de asbestdeeltjes welke zijn neergeslagen zijn op zijn perceel door een naburige brand.

 Situatie 2:

 • De opstal van B bevat asbesthoudende platen.
 • In de opstal van buurman A ontstaat brand die overslaat naar het perceel van B, waardoor asbestdeeltjes uit de opstal van B op het perceel van B terechtkomen.
 • Het opruimen van de asbestdeeltjes op het perceel van B komt voor rekening van B.
 • De van A naar B overgeslagen brand wordt namelijk beschouwd als een bij B ontstaan nieuw voorval.”

Wanneer u mocht besluiten om goederen van derden in stalling te nemen of uw inboedel ergens tijdelijk te stallen, willen wij u adviseren om hierbij gebruik te maken van een stallingsovereenkomst. Hiermee kunt u vastleggen onder welke verzekering de goederen vallen, die van de eigenaar of die van de stalling.

informatie caravan stalling