Huishoudelijke stopcontacten zijn niet ontworpen om lang op te laden onder hoge belasting. Het risico bestaat dat de stroomkabel, de stekker of het stopcontact oververhit raakt. Dit laatste kan leiden tot verschroeiing of zelfs kabel brand.

Een Wallbox installatie is veel veiliger. De dient wel over geschikte beveiligingen te beschikken tegen gelijk- en wisselstroomstoringen die voorkomen dat mensen een elektrische schok krijgen. De directe omgeving dient vrij te worden gehouden van brandbare materialen, een afstand van 2,5 meter dient men minimaal te hanteren.  Het is dan ook het beste om de wallbox buiten te installeren en niet in bijvoorbeeld de garage.

De verzekeringsnemer dient zich hierbij steeds voor ogen te houden dat het laadproces kritisch is, omdat het vaak onbeheerd/zonder toezicht plaatsvind

De elektrische systemen dienen te worden geïnstalleerd, getest en regelmatig gecontroleerd door gecertificeerde installateurs.