Werkwijze

De verzekerden, ook wel leden, zijn gezamenlijk eigenaar van de coöperatie. Het bestuur wordt bij voorkeur uit het midden van het ledenbestand gekozen. In de algemene ledenvergadering legt het bestuur verantwoording af over het gevoerde beleid. Tevens worden de leden in gelegenheid gesteld om mee te denken naar de toekomst. Want bij een goed functionerende coöperatie past meedenkende leden.

Nu denkt u natuurlijk, allemaal mooi, maar als ik schade heb wil ik wel goed verzekerd zijn.

Naast dat wij onder toezicht van De Nederlandsche Bank staan, zijn wij herverzekerd middels een contract, waarin wij een maximum eigen behoud aan schaden hebben afgesproken. Omdat de herverzekeraar waarmee wij een contract afsluiten solvabel moet zijn,  is het risico om niet aan onze betalingsverplichtingen te kunnen voldoen nagenoeg uitgesloten.

Wanneer een potentieel nieuw lid zich aanmeldt, vinden wij het belangrijk om persoonlijk kennis te maken. Op deze manier hopen wij dat de vereniging gemakkelijk toegankelijk is.

Offerte aanvragen?

Voor het uitbrengen van een vrijblijvende offerte voor een opstalverzekering komen onze taxateurs langs voor het bepalen van de herbouwwaarde. Op basis van hun advies ontvangt u de vrijblijvende offerte.

Voor het uitbrengen van een vrijblijvende offerte voor een inboedelverzekering ontvangen wij graag een opgave van de gewenste verzekerde waarde. Hiervoor kunt u terecht bij onze secretaris boekhouder.

Opstal

Verzekeringsvormen opstallen:

Brand, Storm, Extra

Inboedel

Verzekeringsvormen inboedels:

UGV uitgebreide gevaren (inclusief inbraak- en waterschade), UGV Extra (Geen zeng- en schroeischade)

Overige

Extra verzekeringsvormen:

rietoogst, opruimingskosten, bedrijfsschade, exclusieve inboedel/kostbaarheden