Voor contact

Onderlinge Brandwaarborg Vereniging
Giethoorn W.A.

Ds. J.J. Ketstraat 1
8355 DC GIETHOORN

0521- 36 10 65
info@deonderlinge.nl

Brandwaarborg Vereniging Giethoorn

“van Gietersen voor Gietersen”

Opstallen

Verzekeringsvormen opstallen:
 • Brand
 • Storm
 • UGV uitgebreide gevaren
  (brand, storm, inbraak, waterschade, sneeuwdruk)
 • Glas

Inboedels

Verzekeringsvormen inboedels:
 • Brand
 • Storm
 • UGV uitgebreide gevaren
  (inclusief inbraak- en waterschade)
 • UGV Extra
  (inclusief zeng- en schroeischade)

Extra

Extra verzekeringsvormen:
 • Opruimingskosten
  (waaronder asbest)
 • aanvullende verzekering agrarische risico’s
  (brand)
 • Inductieschadeverzekering
  (agrarische objecten en computerapparatuur).