Voor contact

Onderlinge Brandwaarborg Vereniging
Giethoorn W.A.

Ds. J.J. Ketstraat 1
8355 DC GIETHOORN

0521- 36 10 65
info@deonderlinge.nl

Wat doen we?

Bij de Onderlinge Giethoorn kunt u terecht voor uw opstal- en/of inboedelverzekering.

 

Opstalverzekering

Brand: U kunt uw opstal alleen voor een basisdekking brand verzekeren. Schade a.g.v. een brand of blikseminslag is dan gedekt.

Storm: Naast de basisdekking brand kunt u uw opstal ook voor storm verzekeren. Let wel, stormschade aan schuttingen en omheiningen is niet altijd gedekt. Ook hanteert de Onderlinge een verhoogd eigen risico voor stormschaden.

Uitgebreide Gevaren : Een uitgebreide gevaren verzekering (UGV) is een complete dekking voor uw opstal exclusief glasverzekering. Onder een UGV-verzekering valt onder meer waterschade door  breuk van een waterleiding of leiding van de centrale verwarming, braakschade en vandalismeschade.  Daarnaast kunt u tot 10% van de poliswaarde extra deklareren voor opruimingskosten en nogmaals 10% voor vervangende woonruimte. Een samenvatting kunt u in PDF-formaat downloaden. informatie ugv samenvatting

 

Glasverzekering

De bijverzekering glasschade dekt alle ruiten met een maximale oppervlakte van 6 m2, diende tot licht doorlating, aanwezig in ramen en deuren van de omschreven woning, tegen schade door breuk, veroorzaakt door een onzeker voorval.

 

Inboedelverzekering

Onder inboedel wordt verstaan alle roerende zaken die tot de particuliere huishouding behoren van de verzekeringnemer en haar/zijn in gezinsverband wonende huisgenoten. Een keuken met inbouwapparatuur behoort tot de opstal. Een losstaande koelkast behoort tot inboedel.

Voor het bepalen van de waarde van de inboedel kunt u de inboedelwaardemeter gebruiken. Deze kunt u hier in PDF-formaat downloaden. Inboedelmeter 2016

Voor een inboedelverzekering kunt u kiezen voor de basisdekking brand, een aanvulling met storm of de meest complete dekking UGV. Onder de UGV inboedelverzekering is o.m. inductieschade, diefstalschade en vermissing vanuit het hoofdverblijf verzekerd.

 

Rietverzekering

Voor leden van de Onderlinge bieden wij de mogelijkheid om hun rietoogst bij ons te verzekeren. Het gewonnen riet is te verzekeren in het veld van winning, mits opslag aantoonbaar is.