Wat doen we

Bij de Onderlinge Giethoorn kunt u terecht voor uw opstal- en/of inboedelverzekering.

Opstalverzekering

Brand

De basisdekking voor uw opstal is brand. Schade a.g.v. een brand inclusief bluswater of blikseminslag is dan gedekt.

Storm

Naast de basisdekking brand kunt u uw opstal ook voor storm verzekeren. Let wel, stormschade aan schuttingen en omheiningen is niet gedekt. Ook hanteert de Onderlinge een verhoogd eigen risico voor stormschaden.

Extra

De dekking extra is een complete dekking voor uw opstal exclusief glasverzekering. Onder een UGV-verzekering valt onder meer waterschade door breuk van een waterleiding of leiding van de centrale verwarming, braakschade en vandalismeschade. Daarnaast kunt u tot 10% van de poliswaarde extra deklareren voor opruimingskosten en nogmaals 10% voor vervangende woonruimte.

Glasverzekering

De bijverzekering glasschade dekt alle ruiten, diende tot licht doorlating, aanwezig in ramen en deuren van de omschreven woning, tegen schade door breuk, veroorzaakt door een onzeker voorval.

Inboedelverzekering

Onder inboedel wordt verstaan alle roerende zaken die tot de particuliere huishouding behoren van de verzekeringnemer en haar/zijn in gezinsverband wonende huisgenoten. Een keuken met inbouwapparatuur behoort tot de opstal. Een losstaande koelkast behoort tot inboedel.

Voor het bepalen van de waarde van de inboedel kunt u de inboedelwaardemeter gebruiken. Deze kunt u hier in PDF-formaat downloaden: inboedelwaardemeter

Voor een inboedelverzekering kunt u kiezen voor de basisdekking brand, een aanvulling met storm of de meest complete dekking Extra. Onder de Extra inboedelverzekering is o.m. inductieschade, diefstalschade en vermissing vanuit het hoofdverblijf verzekerd.

Rietverzekering

Voor leden van de Onderlinge bieden wij de mogelijkheid om hun rietoogst bij ons te verzekeren. Het gewonnen riet is te verzekeren in het veld van winning, mits opslag aantoonbaar is.

Opruimingskosten

De verzekerde som is de maximale uitkering voor opruiming van restanten, asbest of zonnepanelen na een brand en/of storm.

Bedrijfsschade

Het is ook mogelijk om een bedrijfsschadeverzekering bij ons af te sluiten. Een bedrijfsschadeverzekering dekt schade van gemiste inkomsten na een gedekt evenement. De verzekering keert uit zolang het omzetverlies voortduurt. Er is echter geen ongelimiteerde uitkeringsduur. Van tevoren wordt de maximale uitkeringsduur vastgesteld. Hierbij wordt uitgegaan van de termijn die nodig is om in het “worst case scenario” het bedrijf weer volledig operationeel te krijgen. Hierbij moet rekening worden gehouden met zowel de termijn voor de bouwvergunning, het bouwen zelf en het terugwinnen van de klanten.
Natuurlijk is het streven om deze periode zo kort mogelijk te houden. Stel dat in een “worst case scenario” het bedrijf binnen 2 jaar weer operationeel is.
De verzekerde waarde kan dan worden gebaseerd op twee keer de jaaromzet minus de variabele kosten of op basis van de winst verhoogd met de vaste kosten. Bij schade wordt het verzekerde bedrag gedeeld door 24 maanden en per maand uitgekeerd tot het moment, dat de herbouw gerealiseerd is. Indien de herbouw feitelijk maar 10 maand in beslag neemt, krijgt u ook maar 10 maanden schade vergoed. Indien de herbouw feitelijk 28 maand in beslag neemt, krijgt u 24 maanden vergoed. Het verzekerde bedrag is dus de maximale vergoeding.

Kostbaarheden

Onder de inboedelverzekering is standaard is tot € 6.000,- meeverzekerd voor lijfsieraden, € 12.000,- voor audioapparatuur en € 15.000,- voor kunst/antiek. U kunt extra kostbaarheden bij ons verzekeren.

Benieuwd naar wat wij voor u kunnen betekenen?

Vraag vrijblijvend een offerte op en laat u overtuigen door onze scherpe premie!