FRAUDEBELEID ONDERLINGE GIETHOORN

De basis voor verzekeren is vertrouwen. Wij vertrouwen erop dat u bij de aanvraag van een verzekering alle vragen eerlijk beantwoordt en dat u bij een schade de juiste en volledige informatie verstrekt. U vertrouwt erop dat wij u bij een schade helpen en uw schade vergoeden.

Echter wij werken wel actief aan het voorkomen van verzekeringsfraude. Onze leden betalen ons jaarlijks geld om zich bij ons te verzekeren. Het is belangrijk dat wij dat geld gebruiken waarvoor het bedoeld is: het betalen van schade van onze verzekerden. Fraude is daarbij niet gewenst, zeker niet bij een vereniging wat  Onderlinge Giethoorn feitelijk is.

Wat is verzekeringsfraude?

Voorbeelden van verzekeringsfraude, maar niet uitsluitend:

 • Het bewust niet juist beantwoorden van de vragen op het aanvraagformulier.
 • Bij een inbraak of brand meer claimen dan dat er daadwerkelijk gestolen is of verloren is gegaan.
 • Het vervalsen van een aankoop- of reparatiefactuur bij het claimen van een schade.
 • Een afgewezen schade nog een keer claimen.
 • Bij een aanrijding/aanvaring ook een al voor de aanrijding/aanvaring aanwezige schade claimen.
 • Eigendommen in brand steken om het verzekerde bedrag te kunnen claimen.
 • Niet de waarheid vertellen bij een schademelding.

Kortom, van verzekeringsfraude is sprake als iemand bij het afsluiten van een verzekering of bij het indienen van een claim op een verzekering met opzet een verzekeraar misleidt met de bedoeling om een verzekering, een uitkering of dienst te krijgen waar eigenlijk geen recht op bestaat. Het maakt daarbij niet uit op welke manier de verzekeraar wordt misleid. En wie uiteindelijk ten onrechte de uitkering of dienst krijgt maakt daarbij ook niet uit.

Wat doet Onderlinge Giethoorn om fraude te voorkomen?

Hiervoor hebben wij dit fraudebeleid.

Hoe onderzoekt Onderlinge Giethoorn fraude?

Als wij vermoeden dat iemand fraudeert, dan een onderzoek in. Het kan zijn dat we ook een particulier recherchebureau inschakelen. Bij het onderzoeken van fraude gaan wij zorgvuldig te werk. Wij houden ons aan de wet en aan afspraken hierover binnen de verzekeringsbranche. Wij houden ons bijvoorbeeld aan:

 • Protocol Verzekeraars en Criminaliteit;
 • Algemene Verordening Gegevensbescherming;
 • Protocol Incidentenwaarschuwingssysteem Financiële Instellingen;
 • Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Verzekeraars;
 • Gedragscode Persoonlijk Onderzoek.

Wij rapporteren over de resultaten van fraudebeheersing aan het Centrum Bestrijding Verzekeringscriminaliteit van het Verbond van Verzekeraars.

Hoe gaan wij om met fraude?

Gaat het inderdaad om fraude? Dan nemen wij maatregelen. Afhankelijk van de fraude kan dat zijn:

 • Wij vergoeden de schade niet of we vergoeden maar een deel.
 • We vorderen onze onderzoekskosten* en reeds betaalde schadebedragen terug
 • De verzekeringsovereenkomst(en) wordt beëindigd.
 • Persoonsgegevens van degene die fraudeert nemen we op in de interne Gebeurtenissenadministratie annex Incidentenregister van Onderlinge Giethoorn.
 • We registeren degene die fraudeert in het externe waarschuwingssysteem van het Centraal Informatie Systeem (CIS) van alle verzekeringsmaatschappijen. Ook andere verzekeraars zijn daardoor op de hoogte van de fraude. Dit kan betekenen dat ook deze verzekeraars geen verzekeringen met u willen sluiten.
 • We melden de persoon die fraudeert bij het fraudeloket van het Verbond van Verzekeraars (Centrum Bestrijding Verzekeringscriminaliteit).
 • We doen aangifte bij de politie.

*Wij verhalen niet alleen de werkelijke onderzoekskosten. Wij vorderen voor de interne onderzoekskosten ook een standaard schadevergoeding van € 532. Wij  laten het u natuurlijk weten als wij onderzoek naar u doen. Als fraude door ons is vastgesteld informeren wij u schriftelijk (aangetekend) over onze beslissing en de maatregelen die wij hebben getroffen. Over het opnemen van uw persoonsgegevens in onze eigen database en in landelijke registers, verwijzen wij u naar onze privacyverklaring.

Voorkom misverstanden

Is u bij het aanvragen van een verzekering iets niet duidelijk, weet u niet wat wij met een bepaalde vraag bedoelen, neem dan contact met ons op. Dit geldt natuurlijk ook wanneer u niet goed weet op welke manier u moet handelen bij een schademelding. Zo voorkomen we samen misverstanden.

Wilt u meer weten over ons fraudebeleid?

Heeft u vragen over ons fraudebeleid, opmerkingen of tips? Wilt u een fraude melden? Stuur een e-mail naar info@deonderlinge.nl Wilt u liever anoniem melden? Neem dan contact op met Stichting Meld Misdaad Anoniem., telefoon 0800 7000 Daar kunt u ook ander crimineel gedrag melden.