Preventieve maatregelen

Voorkomen is beter dan genezen. Daarom doen we bij de Onderlinge ook veel aan praktische preventie.

Asbest:

Wanneer in uw opstal asbest is verwerkt, adviseren wij u om hiervoor een aparte post opruimingskosten op te nemen. U bent namelijk altijd verantwoordelijk voor het opruimen van de asbest op uw eigen terrein. Wordt de opstal bedrijfsmatig gebruikt, dan bent u ook verantwoordelijk voor het opruimen van de asbest op de naastgelegen percelen (artikel 17.1 Wm).

Bent u als particulier eigenaar van de opstal, dan bent u alleen verantwoordelijk voor het opruimen van uw eigen terrein. Daarom is het wel belangrijk om te weten of er sprake kan zijn van asbestschade via uw buren niet zijnde een bedrijf. U bent namelijk verantwoordelijk voor het opruimen van de asbest op uw eigen terrein als gevolg van een brandschade bij de buren (Woningwet ABRvS 24 sept. 2003, GS 2004, 64).

Wie is er nu concreet verantwoordelijk voor het opruimen van asbest vrijgekomen bij een brand en/of storm? Hieronder volgen twee situaties -bij wijze van voorbeeld- waar kosten moeten worden gemaakt voor het opruimen van de asbestdeeltjes:

 • Situatie 1:

  • De opstal van A bevat asbesthoudende platen.
  • In de opstal van A ontstaat brand. De asbestdeeltjes uit de opstal van A komen op het belendende perceel van B terecht.
  • In het geval A een bedrijf is, dan dient A de neergeslagen asbestdeeltjes op het perceel van B op te ruimen.
  • In het geval A niet een bedrijf is, dan is B als eigenaar van het perceel verantwoordelijk voor het opruimen van de asbestdeeltjes welke zijn neergeslagen zijn op zijn perceel door een naburige brand.
 • Situatie 2:

  • De opstal van B bevat asbesthoudende platen.
  • In de opstal van buurman A ontstaat brand die overslaat naar het perceel van B, waardoor asbestdeeltjes uit de opstal van B op het perceel van B terechtkomen.
  • Het opruimen van de asbestdeeltjes op het perceel van B komt voor rekening van B.

Blussers:

Via de Onderlinge kunt u blussers aanschaffen tegen een gereduceerd tarief. Standaard adviseren wij een poederblusser, omdat hier weinig onderhoud aan vastzit. Een 6 kg poederblusser kost € 60,-. Maar ook een schuimblusser kunt u tegen gereduceerd tarief bij ons bestellen.

Schoorsteenkanaal:

Houtkachels en haarden dienen te zijn aangesloten op een gemetseld rookgasafvoerkanaal; indien voor de aansluiting op de schoorsteen gebruik gemaakt wordt van een stuk pijp, dient deze dubbelwandig te zijn. De pijp dient te zijn omkokerd met 12 mm. plaatmateriaal en rondom tenminste 6 cm vrij. In de pijp mogen bochten zijn aangebracht van maximaal 30 graden.

Het schoorsteenkanaal dient te worden voorzien van een vonkenvanger. Het risico van brand bij een rietenkap wordt voornamelijk veroorzaakt door neergedaald creosoot vanuit de schoorsteen. Creosoot ontstaat door afkoeling van gassen door de buitenlucht. Wanneer de vonkenvanger op de schoorsteen wordt geplaatst ontstaat creosoot juist t.p.v. de vonkenvanger. Daarom wordt tegenwoordig de vonkenvanger ook wel IN het kanaal geplaatst. Bijkomend voordeel hierbij is dat de schoorsteen ook van bovenaf geveegd kan worden. Dit is namelijk niet mogelijk als de vonkenvanger op het kanaal bevestigd wordt.

Verder moet het schoorsteenkanaal jaarlijks voor aanvang van het stookseizoen worden gereinigd door een erkend schoorsteenveger waarvan verzekerde bewijs zal moeten kunnen overleggen.

Stalling:

Wanneer u mocht besluiten om goederen van derden in stalling te nemen of uw inboedel ergens tijdelijk te stallen, willen wij u adviseren om hierbij gebruik te maken van een stallingsovereenkomst. Hiermee kunt u vastleggen onder welke verzekering de goederen vallen, die van de eigenaar of die van de stalling.

Laadpalen

Lees hier ons artikel over preventieve maatregelen rond laadpalen.

Zonnepanelen

Lees hier ons artikel over preventieve maatregelen rond zonnepanelen.