Offerteaanvraag

Voor het uitbrengen van een vrijblijvende offerte voor een opstalverzekering komen onze taxateurs bij u langs voor het bepalen van de herbouwwaarde. Op basis van hun advies ontvangt u de vrijblijvende offerte.  Aan zowel de offerte als de taxatie zijn geen kosten verbonden.

Het is mogelijk om een voorlopige dekking aan te vragen. Dit biedt vaak een uitkomst als er snel een opstalverzekering afgesloten moet worden.

Wanneer u lid wordt bij de vereniging door het ondertekenen van het antwoordformulier behorende bij de offerte, wordt de verzekeringsovereenkomst aangegaan voor 3 jaar gerekend van 1 januari volgend op de acceptatiedatum. In de eerste 5 jaar na taxatie bent u verzekerd tegen onderverzekering.

Voor het uitbrengen van een vrijblijvende offerte voor een inboedelverzekering ontvangen wij graag een opgave van de gewenste verzekerde waarde. Hiervoor kunt u de inboedelwaardemeter gebruiken. Wij adviseren voor een 1- of 2-persoonshuishouding een inboedel van € 100.000,-; voor een gezin of inrichten woonboerderij € 125.000,-. Daarbij rekening gehouden met de maximale vergoeding voor lijfsieraden, computer en audioapparatuur en kunst/antiek (bedragen zie inboedelwaardemeter).

Wij zijn ons ervan bewust dat onderstaande vragen privacygevoelige onderwerpen betreft. Echter wij zijn wettelijk verplicht deze informatie bij u op te vragen. Deze informatie wordt uiterst vertrouwelijk behandeld conform ons privacybeleid.

Adresgegevens

Verzekerd adres

Soort verzekering