Acceptatiecriteria

De aanvullende vragen die u als verzekeringsaanvrager dient te beantwoorden zijn noodzakelijk voor De Onderlinge om het risico in te schatten en een afgewogen beslissing te kunnen nemen om de aangevraagde verzekering af te kunnen sluiten.

Beantwoording van deze vragen in onderdeel van de mededelingsplicht van de verzekeraar.

De mededelingsplicht is in Nederland de verplichting van de verzekeringnemer om bij het afsluiten van een verzekering alle gevraagde informatie aan de verzekeraar te verstrekken.

De Nederlandse wet omschrijft deze verplichting in artikel 7:928 lid 1 BW als volgt:

De verzekeringnemer is verplicht vóór het sluiten van de overeenkomst aan de verzekeraar alle feiten mede te delen die hij kent of behoort te kennen, en waarvan, naar hij weet of behoort te begrijpen, de beslissing van de verzekeraar of, en zo ja, op welke voorwaarden, hij de verzekering zal willen sluiten, afhangt of kan afhangen.

Benieuwd naar wat wij voor u kunnen betekenen?

Vraag vrijblijvend een offerte op en laat u overtuigen door onze scherpe premie!