Voor contact

Onderlinge Brandwaarborg Vereniging
Giethoorn W.A.

Ds. J.J. Ketstraat 1
8355 DC GIETHOORN

0521- 36 10 65
info@deonderlinge.nl

Wie zijn we?

De Onderlinge Brandwaarborg Giethoorn WA is gevestigd in Giethoorn. Het werkgebied van de vereniging strekt zich uit over Giethoorn en haar directe omgeving. De Onderlinge werkt zonder winstoogmerk: het is een vereniging ván en vóór de leden. Een eventuele winst vloeit terug naar de leden naar rato van de betaalde premie.

De vereniging heeft een secretaris-boekhouder in dienst. Deze functionaris voert de administratie, ondersteunt het bestuur bij de uitvoering van haar taken en adviseert het bestuur.

De algemene ledenvergadering is het hoogste orgaan van de vereniging. Zij kiest uit haar midden het bestuur dat tenminste uit vijf leden bestaat.